Giới thiệu

Cập nhật 2019 Mình yêu thích công nghệ nhất là công nghệ giúp nâng cao sức lao động và lan tỏa thông tin. Cũng nói thêm, mình được đào về hóa học, có một chút về hóa lý và có nghiên cứu về hóa học nước để nuôi vi tảo. Môn học mình được học về tin học là Tin học đại cương (2002, Đại học Bách Khoa) và thi lại môn Kỹ thuật Điện tử (2004). Cụ thể như thế để thể hiện ước mơ khi học cách lập trình và sau đó là lập ra trang tin này để chia sẻ thông tin và những hiểu biết lượm lặt.

Giới thiệu về trang

Mục tiêu đầu tiên của trang tin này là chia sẻ thông tin mình có liên quan đến thời tiết, nuôi tảo, và gần đây là bụi mịn trong không khí xung quanh. Một phần lớn bài viết mình dành để ghi lại bài "hướng dẫn" để hỗ trợ bạn đọc nào thích tự làm ứng dụng đơn giản để đo thông số môi trường dựa trên nền tảng lập trình nhúng Arduino và xử lý số thông tin bằng ngôn ngữ Python. Vì là trang cá nhân, nội dung thông tin thể hiện cách nhìn của mình, và sẽ có sai sót đâu đó mình chưa nhìn ra. Hy vọng bạn đọc thông cảm và góp ý cho mình qua email ở đầu phần Lý lịch.

Đi trước phần tiếng Việt, người viết chuẩn bị nhiều nội dung hơn cho phần tiếng Anh vì người viết muốn dùng trang tin bằng tiếng Anh để khẳng định bản thân, sau đó để chia sẻ thông tin. Mục tiêu của phần tiếng Việt là chia sẻ, vì thế một số nội dung mà người viết chủ quan thấy quan trọng với người đọc tiếng Việt mới đăng tải và viết lại theo ý.

Về người viết

Lập ra một trang tin nhìn lại thì không hẳn là quyết định khôn ngoan nhất là về phần quản lý thời gian, nhưng được chia sẻ cái mình biết cũng là một điều an ủi.

Bản thân người viết được đào tạo cơ bản về kỹ thuật môi trường, và sau có nghiên cứu thì biết thêm về kiểm soát pH môi trường nước để nuôi đúng một loại vi tảo lam, gọi là Synechocystis sp. PCC6803. Gọi là biết chắc có giá trị trong 2013-2018, vì đến 2019 khi phản biện bài nghiên cứu về tảo thì đã quên chỉ số chuyển đổi khối lượng khô từ tán xạ quang (Optical Density, OD) của loại tảo duy nhất mình đã nuôi. Đây là một con số cơ bản cho kỹ sư nuôi tảo.

Lâu dài hơn, người viết thích công nghệ, nhất là công nghệ giúp con người có thêm thông tin ra quyết định và giảm thời gian lập báo cáo + truyền tin. Ngắn hơn, và thuần Việt gọi là Cách mạng 4.0 "Kết nối Vạn vật". Người viết biết tương đối về sử dụng lập trình nhúng Arduino, xử lý số liệu bằng Python, lập trang tin bằng nền tảng Django.

Lời cảm ơn

Người viết sử dụng Youtube và cách trang dạy mở khác để học thêm về làm trang tin, xử lý số liệu và điện tử và lập trình nhúng.

Người viết sử dụng nhiều nguồn, những nguồn quan trọng và có ích như sau:

  1. Brad Traversy. Nhiều hướng dẫn để bắt đầu từ HTML, CSS, JS
  2. Al Sweigart, tác giả của Automate the boring stuff with Python. Nếu ai muốn học ngôn ngữ lập trình Python, hãy bắt đầu từ đây.
  3. Corey Schafer. Có nhiều video hướng dẫn cẩn thận chi tiết về xử lý số liệu, làm trang tin bằng Django
  4. Harrison at PythonProgramming.net. Trang này có nhiều hướng dẫn sau liên quan đến ngôn ngữ Python
  5. Dan Bader and RealPython.com. Một trang mới lập và có những bài hướng dẫn dễ hiểu, trình bày đẹp về ngôn ngữ Python.
  6. ...

Chú ý

Trang cá nhân (còn gọi là blog) liên kết ở phần tiếng Anh thể hiện quan điểm cá nhân chủ quan của người viết mang tính giải trí, chia sẻ cá nhân và ghi lại suy nghĩ có tính chất sự kiện theo thời gian. Nội dung tiếng Việt và tiếng Anh trên trang cá nhân này, không tính nội dung trong Blog, được trình bày dựa trên bằng chứng và khách quan nhất có thể. Tác giả nhận thấy sự cần thiết có phần ghi chú để tránh những hiểu nhầm hoặc kết luận không mong muốn giữa bài viết của một kỹ sư/nhà nghiên cứu và của một con người bình thường.

▣ ▣ ▣

update: June 15, 2021