Xin chào

Điều kiện thời tiết-Không khí

Bầu trời

Nhiệt độ và độ ẩm được đo bằng thiết bị đặt ở ban công nhà cao tầng, đặt trong bóng râm. Nồng độ bụi mịn (PM2.5) được lấy trung bình từ 20 phút trước đó, đo bằng Dylos DC1100 Pro hoặc Nova Fitness SDS011. Nồng độ bụi PM2.5 có áp dụng hệ số hiệu chỉnh so sánh với máy Dylos DC1100SDS011 tương đương như trình bày ở link kèm theo. Quy đổi sang Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) bằng công thức của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA).

Ảnh được chụp bằng điện thoại Lumia hoặc camera từ máy tính nhúng. Ảnh được cập nhật thông số năm phút/lần.

Thông tin giới thiệu chung về Ô nhiễm Không khí được giới thiệu thêm ở mục Không khí.


update: July 11, 2021