Sept. 9, 2018

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn. Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt lại sử dụng tiếng Anh thì hơi thiếu đồng nhất. Do đó, phần này mình sẽ sử dụng tiếng Việt.

Mình tin có một lượng độc giả muốn biết những thứ mình viết nhưng chỉ đọc được tiếng Việt, và vì thế mình đã có ý định viết tiếng Việt cho một thư mục nhỏ trong blog này.

Thêm nữa, có vấn đề rất đặc thù cho người Việt và chuyện xẩy ra ở Việt Nam. Sử dụng tiếng Anh sẽ khó truyền tải được hết đặc thù của vấn đề cũng như sẽ mất thời gian để dịch và tìm từ ngữ tương đương cho từ đó trong tiếng Anh.

Để viết tiếng Việt ít sai và đi vào nội dung chính, mình sẽ vận dụng quy tắc trong tiếng Anh, gọi là cách hành văn, để rút ngắn thời gian đọc và văn không dài dòng, rườm ra.

Trang này, mình liệt kê liên kết từ trang web khác để giúp viết tiếng Việt tốt hơn. Một chú ý nữa là kết hợp sử dụng từ tiếng Anh vào tiếng Việt. Mình hạn chế nếu tìm được từ tương đương. Một số từ ngữ cho kỹ thuật hoặc mang tính chuyên ngành, tìm từ thay thế sẽ không dễ. Mình sẽ dịch thô và dẫn tiếng Anh kèm theo. Từ tiếng Anh phổ thông như internet, web, online sẽ được dùng trực tiếp cho đọc giả quen thuộc với những từ này. Mình không có ranh giới rõ ràng từ nào là phổ thông. Nếu một từ ít được biết đến, hoặc có nhiều nghĩa, mình sẽ dịch kèm nghĩa mình dùng trong trường hợp có định đó.

Danh sách những link có ích cho viết bằng Tiếng Việt sẽ được cập nhật thường xuyên.

1. Viết hoa trong tiếng Việt: Link.

Last update: September 11, 2018
* * *