recent posts

cover
kỹ sư và nhà khoa học

Mình học môi trường, và sau khi tốt nghiệp Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Môi trường, mình còn nhận được thêm một danh xưng nữa là Kỹ sư môi trường. Nghe th ... full blog

cover
Nước Mỹ

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyê ... full blog

cover
Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy Thượng viện Mỹ tranh luận gọi nhau bằng Gentleman from Great State of ..., thì lúc coi tranh luận Tổng thống Mỹ 2020 giữa Donald Trump vs. ... full blog

cover
Novelty Addiction

You pick up the phone, and before you know it, you are checking Facebook, Instagram, VNExpress to see any thing NEW!!! And thirty minutes gone, you are still looking for something "NEW". Count me in!S ... full blog

cover
10 lỗi trong biện luận (-> ngụy biện)

Internet, Facebook, diễn đàn tạo ra cơ hội như nhau cho người tham gia. Ở mặt tích cực, môi trường mở tạo ra quyền tự do phát biểu, tự do tham luận, tự do cách ... full blog

cover
founding contradictions

Thomas Jefferson penned the Independence Declaration with "all men created equal" also owned hundreds of slaves.Please read on, and suspend your judgement for a while.We all have contradictions with w ... full blog