recent posts

cover
Sống bằng đam mê

Nhân tiện có anh Jesse, người Canada viết về “Sống vì tiền”, mình cũng ngứa ngáy muốn viết. Mình là người Việt, tiếng Việt mình không tệ.Anh Jesse nói a tham g ... full blog

cover
đi thang máy

because memory lapse - sẽ có lúc mình quên nên ghi lại cho nhớSáng thứ 7, mình đi thang máy xuống tầng 1 để lấy 3 gói bưu phẩm đồ điện tử. Khi xuống khoảng tầng 10 ... full blog

cover
Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ là âm của chữ viết tắt TS, có thể là từ viết tắt của các từ khác như thiến sót, tiên sư, tiến sỹ. Ba từ này về cơ bản là có liên quan đến nhau. A ... full blog

cover
Cây

Lượn một vòng facebook thấy có người kêu là hôm nay là ngày bảo vệ môi trường, mình lại nghĩ đến cái cây. Thực ra gọi “cái” thì cũng không xuôi lắm, nhưng mà ... full blog

cover
Faith at different points and times

Here is a summary of Thomas Kuhn\'s book, giving you general understanding about Paradigm shift. Everyone has its own belief or faith; some called religion some does not. A recent event occurred Pari ... full blog

cover
Trách nhiệm của lãnh đạo

Hôm nay đáng lẽ mình phải viết và sửa bài báo cáo khoa học, nhưng không tập trung được (hoặc ko muốn tập trung). Có hai chuyện xẩy ra một lúc, đó là cuộc tuyển ... full blog