recent posts

cover
Mọi chuyện chỉ có tính tương đối

*Bài viết có dùng từ phiên âm nhằm mục đích giải trí, không có ý chê phát âm. Mọi thứ chỉ có tính tương đối.Đầu tháng 7, 2019 sau khi nghỉ trưa chạy về cơ quan ... full blog

cover
moving

This is a ~3-year old entry. I decided to publish it as the place of store my memory. I don\'t know when I will forget some moment like this.This is a big topic. I\'m thinking to pack and move my stu ... full blog

cover
Pin the tail on the donkey

It was sometime around 2015. An esteemed professor who just had returned from a foreign trip. The phrase “pin the tail on the donkey” was mentioned when he and another student traveled and discussed ... full blog

cover
Ánh xạ

Khoảng năm 2002, mình học năm thứ nhất, gọi là năm đại cương, của khối kỹ sư trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một thầy giáo, được giới thiệu là quê Bắc Nin ... full blog

cover
Chuyện Ô nhiễm Môi trường

Một anh chàng trẻ tuổi, tốt nghiệp Kỹ sư điện tử, đứng lên phát biểu. A phát biểu to với cánh tay thể hiện quan điểm của mình rất mạnh mẽ. “Tôi sống ở làn ... full blog

cover
Just dust in my eyes

Whenever I saw a friend going aboard on Facebook, my heart suddenly stopped for a moment, my head felt blue. A sad moment rose. I am afraid that I was wrong. I am afraid I was naive or buoyant determi ... full blog