recent posts

cover
Our words are our deeds

Lunch and street foodAbout haft pass twelve, I walked downstairs from my rented apartment to the nearby food corner for lunch. I live in a high rise-building block in Hanoi, Vietnam, and the street f ... full blog

cover
What is justice?

Well, that is a simple question to ask, and a long way forward to address.In the fall of 2013, I was in the third year of my PhD program. I was in a class titled “Advanced Earth Systems Engineering”, ... full blog

cover
Life, approach it as you see from its end

Why I do what I do?Over a coffee table, I shared with one of my friends: “Think about when friends pay tributes to you when you are in a coffin, what they are going to say?” This is not my idea. I got ... full blog

cover
Mẹ mày

8:30-ish, mình dừng xe chờ đèn đỏ ở cuối Đại lộ Thăng Long để đi vào Trần Duy Hưng. Đây là một nút thao thông thuộc loại to nhất ở Hà Nội. Đi theo hướng Đông T ... full blog

cover
Học, cho đi để nhận lại

Nhân tiện có bài đối thoại ở Silicon về khả năng lãnh đạo công ty lớn về công nghệ và thương mại của người Ấn, mình cũng có ít nhiều suy nghĩ về chuyện họ ... full blog

cover
Cuộc đời là những chuyến đi và cần những bến đỗ

Khi còn nhỏ, tức là lúc còn chăn bò, quê gọi là “rèo bò”, mình có ấn tượng rõ về mùa hè. Thích nhất là mùa thả rong.Quê mình có đất ruộng trồng lúa và đất ... full blog